سفارش تبلیغ
صبا
نیکوکار از کار نیک بهتر است ، و بد کردار از کار بد بدتر . [نهج البلاغه]
کوه انار
دربارهکوه انار


موسی عرب زاده
دوست دارطبیعت
پیوندها

زادگاهم روستای گردن کله ازتوابع بخش دشمن زیاری است. حدود 70سال پیش اولین اهالی ازروستای مشایخ در فاصله 8 کیلومتری به این منطقه جنگلی کوچ کرده اند . جنگلی ازدرختان پرپشت بلوط وسایر درختان مثل کیالک،بن،ارژن ،کهکم و...دلیل کوچ آنان انتخاب مراتع بهتر بوده . وشاید راحت تر بگویم درگوشه ای امن وآرام جنگل قطع کنند وکمی هم ...

چندسال بعداز تاسیس روستا تعداد اهالی به حدود 40 خانواررسید. اهالی در زرنگی و شکار وزراعت ودامداری حسابی مهارت پیدا کردند.طوری که درکل منطقه دشمن زیاری زبانزد بودند .

شغل اصلی آنان دامداری وتاحدودی زراعت دیم بوده ودرکنارآن به زنبورداری وشکار هم می پرداختند.

درمهمان نوازی هم شهرت فراوان داشتند.

 

 

 

                                                                       


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط موسی عرب زاده 91/9/13:: 12:42 عصر     |     () نظر